fbpx Krystyna Złotkowska | Faculty of Languages

Krystyna Złotkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 Dec 2005 roku

Krystyna Złotkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przestrzenie Wacława Potockiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Kotarski

Recenzenci: dr hab. Danuta Künstler-Langner, prof. UMK, dr hab. Janusz Kazimierz Goliński, prof. UKW

Dyplom nr 2611.


Gdańsk, 20 Dec 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: