fbpx Agnieszka Żynis-Aleksander | Faculty of Languages

Agnieszka Żynis-Aleksander

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Jan 2005 roku

Agnieszka Żynis-Aleksander

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Słownictwo Kroniki polskiej Marcina Bielskiego (na podstawie I  i II księgi)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Friedel, dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. AB w Bydgoszczy

Dyplom nr 2485.


Gdańsk, 14 Feb 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: