fbpx Lilianna Antonik | Faculty of Languages

Lilianna Antonik

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 Sep 2006 roku

Lilianna Antonik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kryzys kultury w twórczości Jerzego Żuławskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Martuszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Eugenia Łoch, prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Dyplom nr 2705.


Gdańsk, 29 Sep 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: