fbpx Sylwia Firyn | Faculty of Languages

Sylwia Firyn

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 Mar 2006 roku

Sylwia Firyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zur syntaktischen Struktur der deutschen Sprichwörter”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kątny, dr hab. Mariola Wierzbicka, prof. UR

Dyplom nr 2639.


Gdańsk, 22 Mar 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2015, December 8 - 1:43pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: