fbpx Jan Maurycy Frankowski | Faculty of Languages

Jan Maurycy Frankowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 Sep 2006 roku

Jan Maurycy Frankowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poetycka historiozofia Czesława Miłosza (1933 - 1957)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Nowosielski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG, prof. dr hab. Aleksander Fiut

Dyplom nr 2701.


Gdańsk, 29 Sep 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: