fbpx Magdalena Agnieszka Grabowska | Faculty of Languages

Magdalena Agnieszka Grabowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Jun 2006 roku

Magdalena Agnieszka Grabowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metafora i amalgamat w reklamie prasowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Antas, prof. dr hab. Roman Kalisz

Dyplom nr 2667.


Gdańsk, 13 Jun 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: