fbpx Maria Anna Ryłko-Kurpiewska | Faculty of Languages

Maria Anna Ryłko-Kurpiewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 Apr 2006 roku

Maria Anna Ryłko-Kurpiewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dziecko jako adresat i odbiorca reklamy. Analiza pragmalingwistyczna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

Dyplom nr 2649.


Gdańsk, 10 Apr 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: