fbpx Barbara Świąder-Puchowska | Faculty of Languages

Barbara Świąder-Puchowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 May 2006 roku

Barbara Świąder-Puchowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teatr Witkacego w Zakopanem. W  poszukiwaniu trzeciej drogi teatru”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Limon, dr hab. Juliusz Tyszka

Dyplom nr 2658.


Gdańsk, 15 May 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: