fbpx Jarosław Szuta | Faculty of Languages

Jarosław Szuta

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 Sep 2006 roku

Jarosław Szuta

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwiska mieszkańców parafii Jeleńcz w powiecie tucholskim (od końca XVI wieku do  1831 roku)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: dr hab. Urszula Kęsikowa, prof. PAP w Słupsku, prof. dr hab. Maria Biolik

Dyplom nr 2703.


Gdańsk, 29 Sep 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: