fbpx Agnieszka Tomasik | Faculty of Languages

Agnieszka Tomasik

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 Jun 2006 roku

Agnieszka Tomasik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„(Nie)napisane arcydzieło. Znaczenie Dziennika w twórczości Andrzeja Kijowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: dr hab. Ewa Nawrocka, prof. dr hab. Marta Wyka

Dyplom nr 2676.


Gdańsk, 28 Jun 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: