fbpx Grzegorz Jerzy Trębicki | Faculty of Languages

Grzegorz Jerzy Trębicki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Jan 2006 roku

Grzegorz Jerzy Trębicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fantasy. Ewolucja gatunku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Zgorzelski

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Błażejewski, dr hab. Joanna Kokot, prof. UWM

Dyplom nr 2624.


Gdańsk, 14 Feb 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: