fbpx Katarzyna Wach | Faculty of Languages

Katarzyna Wach

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 Mar 2006 roku

Katarzyna Wach

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O prozie Michała Białuckiego. Studium wybranych problemów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Data, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Bachórz, prof. dr hab. Stanisław Burkot

Dyplom nr 2638.


Gdańsk, 22 Mar 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: