fbpx Olga Wrońska | Faculty of Languages

Olga Wrońska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 Mar 2006 roku

Olga Wrońska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Les rapports entre la psychanalyse, la littérature et les études littéraires en France”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Piotr Mrozowicki

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Mateusz Malinowski, dr hab. Krzysztof Jarosz, prof. UŚ

Dyplom nr 2637.


Gdańsk, 22 Mar 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: