fbpx Monika Maria Żółkoś | Faculty of Languages

Monika Maria Żółkoś

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 Jun 2006 roku

Monika Maria Żółkoś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teatralna forma autobiografii w twórczości Tadeusza Kantora”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz

Dyplom nr 2675.


Gdańsk, 28 Jun 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: