fbpx Piotr Wiktor Lorkowski | Faculty of Languages

Piotr Wiktor Lorkowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 Sep 2003 roku

Piotr Wiktor Lorkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Reiner Kunze. Spojrzenie na  biografię i dzieło. Zarys monograficzny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Jaroszewski

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Stefan Kaszyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. Lech Kolago (Uniwersytet Warszawski)

Gdańsk, 22 Sep 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: