fbpx Katarzyna Michniewicz-Veisland | Faculty of Languages

Katarzyna Michniewicz-Veisland

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 Sep 2003 roku

Katarzyna Michniewicz-Veisland

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Umysł i natura w dziełach Knuta Hamsuna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Hieronim Chojnacki

Recenzenci: doc. dr hab. Lech Sokół, prof. dr hab. Bogusław Żyłko

Dyplom nr 2309.


Gdańsk, 25 Nov 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: