fbpx Piotr Witold Kąkol | Faculty of Languages

Piotr Witold Kąkol

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 Oct 2006 roku

Piotr Witold Kąkol

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O teatrze zawodowym w osiemnastowiecznym Gdańsku - wokół gdańskiego afisza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Irena Kadulska

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Leyko, prof. UŁ, prof. dr hab. Edmund Kotarski

Dyplom nr 2713.


Gdańsk, 07 Nov 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: