fbpx Edyta Alina Trębaczkiewicz | Faculty of Languages

Edyta Alina Trębaczkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 Oct 2006 roku

Edyta Alina Trębaczkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Buddenbrooks von Thomas Mann und Noce i dnie (Nächte und Tage) von Maria Dąbrowska. Eine vergleichende Studie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mirosław Ossowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Dziergwa, dr hab. Marian Holona, prof. PWSZ w Elblągu

Dyplom nr 2717.


Gdańsk, 07 Nov 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: