fbpx Ewa Zielińska | Faculty of Languages

Ewa Zielińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 Sep 2006 roku

Ewa Zielińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Składnia zdania pojedynczego w gwarach kociewskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: dr hab. Maria Pająkowska-Kensik, prof. UKW, prof. dr hab. Bogdan Walczak

Dyplom nr 2704.


Gdańsk, 29 Sep 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: