fbpx Andrzej Żurowski | Faculty of Languages

Andrzej Żurowski | Faculty of Languages

Andrzej Żurowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 Apr 2002 roku

doktor nauk humanistycznych

Andrzej Żurowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Szekspir w cieniu gwiazd

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: teatrologia

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec, prof. dr hab. Dobrochna Ratajczak, prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Dyplom nr 404.


Gdańsk, 08 Nov 2002 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: