fbpx Jowita Maria Kęcińska | Faculty of Languages

Jowita Maria Kęcińska | Faculty of Languages

Jowita Maria Kęcińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 Nov 2004 roku

doktor

Jowita Maria Kęcińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772 - 1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: geografia życia literackiego

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr hab. Jan Ożdżyński, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 449.


Gdańsk, 05 Apr 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: