fbpx Mariola Barbara Wierzbicka | Faculty of Languages

Mariola Barbara Wierzbicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 Oct 2004 roku

doktor

Mariola Barbara Wierzbicka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zeitbeziehungen in den temporalen Satzgefügen erörtert an den Gegebenheiten der Consecutio temporum im Deutschen und im Polnischen

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo niemieckie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Danuta Rytel-Kuc, prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 448.


Gdańsk, 05 May 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2017, September 12 - 4:10pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: