fbpx Marion Brandt | Faculty of Languages

Marion Brandt | Faculty of Languages

Marion Brandt

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 Sep 2005 roku

doktor

Marion Brandt

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Für eure und unsere Freiheit? Der Polnische Oktober nd die Solidarność - Revolution in der Wahrnehmung von Schrifstellern aus der DDR

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Karol Sauerland, prof. dr hab. Marek Zybura, dr hab. Marek Jaroszewski, prof. UG

Dyplom nr 473.


Gdańsk, 08 Mar 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: