fbpx Ewa Elżbieta Graczyk | Faculty of Languages

Ewa Elżbieta Graczyk | Faculty of Languages

Ewa Elżbieta Graczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 Sep 2005 roku

doktor

Ewa Elżbieta Graczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przed wybuchem wstrzasnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr German Ritz, prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, prof. dr hab. Jerzy Jarzębski, dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG

Dyplom nr 472.


Gdańsk, 08 Mar 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2017, September 13 - 8:24am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: