fbpx Krzysztof Andrzej Hejwowski | Faculty of Languages

Krzysztof Andrzej Hejwowski | Faculty of Languages

Krzysztof Andrzej Hejwowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 Jun 2005 roku

doktor

Krzysztof Andrzej Hejwowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Translation: A Cognitive-Communicative Approach

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo angielskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Igor Burchanow, prof. URz, prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr.hab. Andrzej Kopczyński

Dyplom nr 467.


Gdańsk, 15 Nov 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: