fbpx Jan Antoni Kortas | Faculty of Languages

Jan Antoni Kortas | Faculty of Languages

Jan Antoni Kortas

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Jan 2005 roku

doktor

Jan Antoni Kortas

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Les hybrides lexicaux en français contemporain

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Sypnicki, dr hab. Alicja Kacprzak, prof. UŁ, dr hab. Barbara Wydro, prof. AP w Krakowie

Dyplom nr 456.


Gdańsk, 08 Jun 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: