fbpx Bożena Maria Szczepińska | Faculty of Languages

Bożena Maria Szczepińska | Faculty of Languages

Bożena Maria Szczepińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 Apr 2005 roku

doktor

Bożena Maria Szczepińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ewangelie tylekroć tłumaczone... Studia o prezkładach i przekładaniu

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga, dr hab. Stanisław Koziara, prof. AP w Krakowie, prof. dr hab. Jerzy Treder

Dyplom nr 460.


Gdańsk, 15 Jul 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: