fbpx Grzegorz Cyprian Welizarowicz | Faculty of Languages

Grzegorz Cyprian Welizarowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 Oct 2006 roku

Grzegorz Cyprian Welizarowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Oral Origins of Contemporary Chicano Theater and Performance

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Limon, dr hab. Andrzej Żurowski, prof. PAP w Słupsku

Dyplom nr 2714.


Gdańsk, 07 Oct 2006 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: