fbpx Magdalena Andżelika Bielenia-Grajewska | Faculty of Languages

Magdalena Andżelika Bielenia-Grajewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 Jan 2007 roku

Magdalena Andżelika Bielenia-Grajewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Difficulties in translating the terms connected with investment banking”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: dr hab. Igor Burchanow, prof. UG, dr hb. Krzysztof Hejwowski

Dyplom nr 2758.


Gdańsk, 23 Jan 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: