fbpx Michał Daszkiewicz | Faculty of Languages

Michał Daszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 Jan 2007 roku

Michał Daszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Assesment of Second - Language reading and Writing Skills according to Karl Popper´s Model of Language Functions”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bolesław Niemierko

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kalisz, dr hab. Ryszard Wenzel, prof. AP w Częstochowie

Dyplom nr 2757.


Gdańsk, 23 Jan 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: