fbpx Marcin Andrzej Całbecki | Faculty of Languages

Marcin Andrzej Całbecki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Dec 2006 roku

Marcin Andrzej Całbecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fenomen lęku w poezjii Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły i Aleksandra Rymkiewicza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG, prof. dr hab. Jerzy Święch

Dyplom nr 2741.


Gdańsk, 10 Jan 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: