fbpx Agata Wanda Hofman | Faculty of Languages

Agata Wanda Hofman

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 Jan 2007 roku

Agata Wanda Hofman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane aspekty indywidualnego nauczania dzieci w wieku przedszkolnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Eugeniusz Roman Lewicki

Dyplom nr 2756.


Gdańsk, 23 Jan 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: