fbpx Arkadiusz Misztal | Faculty of Languages

Arkadiusz Misztal

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 Jan 2007 roku

Arkadiusz Misztal

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Narrative and History in Thomas Pynchon´s re-creation of Colonial America”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. David Malcolm, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński, prof. UAM

Dyplom nr 2759.


Gdańsk, 23 Jan 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: