fbpx Krystyna Mihułka | Faculty of Languages

Krystyna Mihułka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 Jan 2007 roku

Krystyna Mihułka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zur Stereotypen-und Vorurteilsforschung im Prozess des interkulturellen Lernens”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak, prof. UG

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Dyplom nr 2760.


Gdańsk, 22 Feb 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: