fbpx Dagmara Zawistowska-Toczek | Faculty of Languages

Dagmara Zawistowska-Toczek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Dec 2006 roku

Dagmara Zawistowska-Toczek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ars Moriendi końca XX wieku. Doświadczenie starości i umierania w późnej twórczości Zbigniewa Herberta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stefan Chwin, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Jerzy Jarzębski

Dyplom nr 2740.


Gdańsk, 10 Jan 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: