fbpx Joanna Marta Studzińska | Faculty of Languages

Joanna Marta Studzińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Mar 2007 roku

Joanna Marta Studzińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Twórczość Zofii Kossak dla dzieci i młodzieży.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Gertruda Skotnicka

Recenzenci: dr hab. Jerzy Samp, prof. UG, prof. dr hab. Wlodzimierz Goriszowski

Dyplom nr 2784.


Gdańsk, 14 Mar 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: