fbpx Agnieszka Łobodziec | Faculty of Languages

Agnieszka Łobodziec

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Mar 2007 roku

Agnieszka Łobodziec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Black Theological Intra-racial Conflicts in the Novels of Toni Morrison.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. David Malcolm, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński, prof. UAM

Dyplom nr 2783.


Gdańsk, 14 Mar 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: