fbpx Ewa Konefał | Faculty of Languages

Ewa Konefał

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Mar 2007 roku

Ewa Konefał

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nieustabilizowane neologizmy rosyjskie w przekładzie tekstów publicystycznych na  język polski.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janina Bartoszewska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marcelina Grabska, prof. UG, prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

Dyplom nr 2782.


Gdańsk, 14 Mar 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: