fbpx Hanna Dorota Muńko | Faculty of Languages

Hanna Dorota Muńko

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Apr 2007 roku

Hanna Dorota Muńko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Optimal Teaching to Students of English with Sensoric Disabilities and/or with a Light Intellectual Deficit in General and Special Educational Institutions”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Kardela, dr hab. Ryszard Wenzel, prof. AP w Częstochowie

Dyplom nr 2792.


Gdańsk, 22 May 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: