fbpx Anna Magdalena Sulikowska | Faculty of Languages

Anna Magdalena Sulikowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 May 2007 roku

Anna Magdalena Sulikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gedächtnisstützende Strategien im Fremdsprachenlernprozess”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skowronek, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. UG

Dyplom nr 2796.


Gdańsk, 22 May 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: