fbpx Tomasz Dominik Staniszewski | Faculty of Languages

Tomasz Dominik Staniszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 May 2007 roku

Tomasz Dominik Staniszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gnostycyzm w literaturze Młodej Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Czyż, dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. UG

Dyplom nr 2797.


Gdańsk, 22 May 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: