fbpx Jolanta Kowalewska-Dąbrowska | Faculty of Languages

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska | Faculty of Languages

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Apr 2007 roku

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Stanisław Gajda, prof. dr hab. Bożena Witosz

Dyplom nr 497.


Gdańsk, 24 May 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: