fbpx Eliza Teresa Szymańska | Faculty of Languages

Eliza Teresa Szymańska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 May 2007 roku

Eliza Teresa Szymańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Adaptacje sceniczne Procesu Franza Kafki w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Jaroszewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Sugiera, dr hab. Marion Brandt, prof. UG

Dyplom nr 2802.


Gdańsk, 11 Jun 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: