fbpx Kwiryna Ludmiła Ziemba | Faculty of Languages

Kwiryna Ludmiła Ziemba | Faculty of Languages

Kwiryna Ludmiła Ziemba

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 May 2007 roku

Kwiryna Ludmiła Ziemba

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wyobraźnia a biografia. Młody Słowacki i ciągi dalsze

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marta Zofia Piwińska-Tarn, prof. dr hab. Józef Bachórz, dr hab. Jacek Brzozowski, prof. UŁ, prof. dr hab. Zofia Trojanowicz

Dyplom nr 499.


Gdańsk, 06 Jun 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: