fbpx Anna Flisikowska | Faculty of Languages

Anna Flisikowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 May 2007 roku

Anna Flisikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Środowisko pisarzy gdańskich w latach 1945-1989. Funcjonowanie. Działalność. Znaczenie.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Samp, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Błażejewski, dr hab. Zbigniew Zielonka

Dyplom nr 2801.


Gdańsk, 14 Jun 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: