fbpx Katarzyna Gabriela Borkowska | Faculty of Languages

Katarzyna Gabriela Borkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 May 2007 roku

Katarzyna Gabriela Borkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Horoskop prasowy jako gatunek wypowiedzi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Wojtak, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 2804.


Gdańsk, 14 Jun 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: