fbpx Katarzyna Dekarczyk | Faculty of Languages

Katarzyna Dekarczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Apr 2007 roku

Katarzyna Dekarczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Тенденции развития русской, польской и украинской лексики на протяжении XIX-XX веков.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Danuta Budniak, prof. AŚ w Kielcach

Recenzenci: dr hab. Halina Chodurska, prof. AP w Krakowie, dr hab. Kazimierz Luciński, prof. AŚ w Kielcach

Dyplom nr 2793.


Gdańsk, 22 May 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: