fbpx Wanda Małgorzata Stec | Faculty of Languages

Wanda Małgorzata Stec

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Jun 2007 roku

Wanda Małgorzata Stec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Анализ современной туристской терминологии в русском и польском языках на основании специальных текстов”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janina Bartoszewska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Czesław Lachur, prof. UO, dr hab. Jan Nosowicz, prof. UW

Dyplom nr 2811.


Gdańsk, 29 Jun 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: