fbpx Małgorzata Olga Schulz | Faculty of Languages

Małgorzata Olga Schulz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Jun 2007 roku

Małgorzata Olga Schulz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Topical Invention, Genre Mixture and Intertextuality in the Fiction of A.S. Byatt”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. David Malcolm, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Joanna Burzyńska, prof. UG, prof. dr hab. Artur Blaim

Dyplom nr 2810.


Gdańsk, 29 Jun 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: