fbpx Paweł Sitkiewicz | Faculty of Languages

Paweł Sitkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 Sep 2007 roku

Paweł Sitkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Historia i język filmu animowanego 1895-1945”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Szyłak, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Andrzej Pitrus, prof. WSHE w Łodzi, dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UWr

Dyplom nr 2850.


Gdańsk, 10 Oct 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: